Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe stanowisk przeładunkowych min. w naprowadzacze kół, lampy dokowe, lampy sygnalizacyjne, odbojnice gumowe, kliny gumowe pod koła -  zapewnia większą efektywność przy rozładunku i załadunku towarów w centrach logistycznych, magazynach, obiektach handlowych oraz przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa pracujących tam osób.

Lampa dokowa

to urządzenie montowane na wewnętrznej ścianie budynku, oświetlające wnętrze rozładowywanego pojazdu. Światło lampy kierowane jest bezpośrednio na towar znajdujący się w naczepie samochodu ciężarowego. Regulowane ramię umożliwia ustawienie lampy pod optymalnym kątem. Dzięki zwiększeniu widoczności, lapy dokowe przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwo podczas przeładunku.

Kliny zabezpieczające

zabezpieczają koła samochodu ciężarowego przed odsunięciem się od pomostu przeładunkowego, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracy podczas przeładunku.

Odbojnice gumowe

Montowane są na czole rampy przeładunkowej, tak aby niwelować uderzenia naczepy dokującego pojazdu. Dzięki odbojnicom gumowym można zapobiec zniszczenia gniazda rampowego oraz fasady budynku.

Naprowadzacze kół

montowane przed pomostami przeładunkowymi umożliwiają kierowcy precyzyjne naprowadzanie podjazdu do doku przeładunkowego. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia fasady budynku, bramy, rampy przeładunkowej, czy uszczelnienia bramowego.

Szczotki uszczelniające

pozwalają na doszczelnienie wolnej przestrzeni miedzy platformą rampy a gniazdem rampy. Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Różnorodna długość włosia szczotki (od 10 – 25 mm), pozwala na jej dokładne dopasowanie do różnych przestrzeni. Odpowiednie doszczelnienie pomostu przeładunkowego ogranicza straty ciepła w okresie zimowym oraz eliminuje przedostawanie się owadów z zewnątrz.

Poduszki narożne doszczelniające

doszczelniają dolną przestrzeń uszczelnień fartuchowych, minimalizując straty ciepła w magazynie oraz ograniczając wpływ otoczenia na strefę przeładunkową np. w chłodniach lub magazynach z systemem HACCP. Wykonane są z wysokiej jakości materiału i są elementem uzupełniającym dokowego uszczelnienia fartuchowego.

Słupki ochronne

to kolejny element zwiększający bezpieczeństwo, służący przede wszystkim do ochrony różnego rodzaju urządzeń oraz ciągów komunikacyjnych. Dzięki słupkom ochronnym można znacznie zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętów i urządzeń magazynowych przez wózki widłowe.