Pomosty przeładunkowe

Pomosty przeładunkowe są urządzeniami służącymi do  zniwelowania różnicy w wysokości pomiędzy platformą samochodu ciężarowego a płaszczyzną magazynu w celu szybkiego załadunku i rozładunku towarów.

Ogólnie możemy podzielić je na:

  • pomosty z najazdem uchylnym
  • pomosty z najazdem wysuwanym
  • pomosty progresywne
  • klapy przeładunkowe

Dobór odpowiedniego typu urządzenia zależy od indywidualnych potrzeb klientów i uwarunkowań technicznych danego obiektu.